logo BSL Zuid-Holland

BSL Zuid-Holland

Haal het talent uit de startende docent

image BSL Zuid-Holland

BSL Zuid-Holland

Nieuws, aanpak, organisatie en informatie voor deelnemers

Lees verder

Wie doen er mee?

Overzicht van deelnemende scholen en projectmedewerkers

Lees verder

Landelijk Beleid

Informatie over het landelijke project Begeleiding Startende Leraren

Lees verder

Onderzoek

Informatie over het regionale onderzoek door het ICLON Universiteit Leiden en over het landelijke onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen

Lees verder

 

 


In de regio Zuid-Holland werken het ICLON (Leiden), de TULO (Delft) en de Hogeschool Rotterdam samen met scholen aan driejarige inductietrajecten. Dit doen we vanuit een bepaalde visie waarin het werken in professionele leergemeenschappen centraal staat.

Op deze pagina staat informatie over deze aanpak en specifieke informatie voor de deelnemende BOSsen.

  • Informatie over Programma Begeleiding Startende Leraren (BSL) Zuid-Holland 2018-2019
  • Informatie over werkwijze PLG 

 


Programma Begeleiding Startende Leraren (BSL) Zuid-Holland 201-2018

In schooljaar 2018-2019 worden er verschillende professionaliseringsbijeenkomsten georganiseerd:

A. Twee Professionele Leergemeenschappen voor startende en ervaren schoolopleiders/Bossen;
B. Drie workshops rond lesobservatie, timemanagement en activerende didactiek;
C. Zes modules met de thema': begeleiden bij differentiëren, coachen in inductietrajecten, inleiding in beeldcoaching, activerende           workshops ontwerpen, intervisie opzetten & begeleiden en feedback geven;
D. Twee terugkombijeenkomsten voor alle tranches

Hieronder een overzicht van alle bijeenkomsten en een korte toelichting per bijeenkomst.

Module 1: Startende docenten begeleiden bij differentiëren in de les 13 september, 27 september en 11 oktober 2018
Module 2: Coachen in inductietrajecten 13 september, 27 september en 11 oktober 2018
PLG voor startende schoolopleiders/Bossen 2018: 20 september, 18 oktober, 8 november en13 december
2019: 31 januari, 7 maart, 4 april en 9 mei
PLG voor ervaren schoolopleiders/Bossen  
2018: 20 september, 18 oktober, 8 november en13 december
2019: 31 januari, 7 maart, 4 april en 9 mei
Workshop Lesobservaties 20 september en 8 november 2018
Workshop Timemanagement 4 oktober 2018
Module 3: Inleiding in beeldcoaching 1 november, 15 november en 6 december 2018
Module 4: Activerende workshops ontwerpen 1 november, 15 november en 6 december 2018
Workshop Begeleiden bij activerende didactiek 29 november 2018
Module 5: Intervisie opzetten en begeleiden 10 januari, 24 januari en 7 februari 2019
Module 6: Feedback geven 10 januari, 24 januari en 7 februari 2019
Terugkombijeenkomst + workshop 17 januari 2019
Terugkombijeenkomst + inhoudelijke en feestelijke afsluiting van het project 6 juni 2019

Vier weken voorafgaand aan de programmaonderdelen ontvangen alle deelnemers van het BSL-traject een mail met een aanmeldingslink en de gegevens over de locatie. Er is een minimum en maximum aantal deelnemers per programmaonderdeel, deze staan vermeld in de mail met de aanmeldingslink. Deelname aan de bijeenkomsten is kosteloos voor docenten van scholen die deelnemen aan het BSL-traject en/of het Bètasteunpunt Zuid-Holland.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Wilma Kruithof (ICLON): w.m.kruithof@iclon.leidenuniv.nl; 071-5276535.


PLG voor startende schoolopleiders/Bossen
Docenten: Leontine van den Berg en Heleen Lieve
Data en tijd: 2018: 20 september, 18 oktober, 8 november, 13 december, 2019: 31 januari, 7 maart, 4 april en 9 mei; steeds van 15.00 - 17.30 uur
Plaats: eerste bijeenkomst in Leiden, daarna n overleg op verschillende scholen

In acht bijeenkomsten komen beginnende schoolopleiders/begeleiders bij elkaar, die niet eerder aan een PLG hebben deelgenomen. De thema's en de gewenste opbrengsten worden door de groep vastgesteld. Doel is ervaringen uitwisselen, materiaal en aanpakken ontwerpen om het inductietraject van de eigen school (verder) vorm te geven..

 

PLG voor ervaren schoolopleiders/Bossen
Docenten: Dorothé Gerdes en Myra Warmer
Data en tijd: 2018: 20 september, 18 oktober, 8 november, 13 december, 2019: 31 januari, 7 maart, 4 april en 9 mei; steeds van 15.00 - 17.30 uur
Plaats: eerste bijeenkomst in Leiden, daarna n overleg op verschillende scholen

In acht bijeenkomsten komen ervaren schoolopleiders/begeleiders bij elkaar. De thema's en de gewenste opbrengsten worden door de groep vastgesteld. Doel is expertsie uitwisselen, materiaal delen, de begeleiding van startende leraren (het inductietraject) optimaliseren en de doorlopende professionamisering van docenten te bevorderen.

 

Workshop Lesobservaties als basis voor coachen op de zone van naaste ontwikkeling
Docenten: Shera Gerber eb Wilma Kruithof
Data en tijd: 20 september en 8 november 2018; 15.00 - 17.30 uur
Plaats: Rotterdam

In twee bijeenkomsten komen beginnende schoolopleiders/begeleiders bij elkaar om vaardigheden te ontwikkelen voor het observeren met ICALT (of andere observatie-instrumenten), het vaststellen van en het begeleiden binnen de zone van naaste ontwikkeling.

 

Workshop Timemanagement
Docent: Maja Bergman
Datum en tijd: 4 oktober 2018; 14.30 - 17.30 uur
Plaats: Rotterdam

Deze workshop is voor alle docenten in de school (starters en ervaren docenten) en biedt inzicht in effectief gedrag om met tijdsdruk en stress om te gaan en enkele strategieën en instrumenten om dat effectieve gedrag in de praktijk uit te voeren.

 

Workshop Begeleiden bij activerende didactiek
Docenten: Dorothé Gerdes en Myra Warmer
Datum en tijd: 29 november 2018; 15.00 - 17.30 uur
Plaats: Leiden

Veel docenten beschikken wel over kennis over activerende didactiek, maar vinden het toepassen van deze kennis niet altijd eenvoudig. In deze workshop nemen de begeleiders hun eigen les- en begeleidingspraktijk onder de loep om op basis daarvan enkele effectieve en inspirerende begeleidingsaanpakken te ontwikkelen en uit te wisselen.

 

 

 

 


Informatie over werkwijze

Ontwikkelen uit expertise
De focus van het ICLON, TULO-Delft en HR ligt in dit project op samenwerking met de scholen en op maatwerk.

Samenwerking: Veel scholen hebben al ervaring met het begeleiden van startende docenten. Deze ervaring en expertise van begeleiders en opleiders op scholen én lerarenopleidingen willen we optimaal gebruiken.

Maatwerk: Omdat er veel variatie is in schoolprogramma’s en schoolorganisaties, is een begeleiding-op-maat het meest effectief. Daarom richten we ons op het ontwikkelen van op-maat-trajecten, waarbij scholen zelf bepalen aan welke onderwerpen ze willen werken.

Het motto van ons project, “samen ontwikkelen uit expertise”, krijgt dus daadwerkelijk invulling doordat we bestaande expertise in scholen en opleidingen samen gebruiken, onderzoeken, ontwikkelen, uitbreiden, verbeteren en evalueren.

Professionele leergemeenschappen
Om optimaal maatwerk én samenwerking te realiseren, hebben we gekozen om de inductietrajecten te ontwikkelen in professionele leergemeenschappen (PLG’s). In zo’n leergemeenschap kunnen begeleiders op school (BOSsen) van verschillende scholen samen met opleiders bepalen wat nodig is voor de eigen school, wat ze daartoe willen onderzoeken, leren, ontwikkelen en hoe ze dat gaan doen, afgestemd dus op de behoeften van de eigen schoolsituatie.

Een PLG bestaat uit ongeveer veertien deelnemers die allen ervaring hebben met het begeleiden van beginnende leraren. Gedurende een schooljaar komen de deelnemers acht tot tien keer bij elkaar. Deze bijeenkomsten duren drie uur en vinden wisselend plaats op de deelnemende scholen. Daarnaast komen halverwege en aan het eind van het schooljaar alle deelnemende scholen in twee grote werkconferenties bij elkaar om de voortgang en ontwikkelde onderdelen uit te wisselen.

Kenmerken van een PLG
- Elke PGL wordt begeleid door twee PLG-begeleiders. Deze twee PLG-begeleiders zijn werkzaam bij één van de opleidingsinstituten (Iclon, TULO, of HR) of werken als begeleider op school (BOS) en hebben ervaring met het begeleiden van startende docenten.
- De deelnemers bepalen zelf de onderwerpen die zij willen onderzoeken, ontwikkelen, verfijnen etc.
- Diversiteit van de deelnemers is een voorwaarde: op basis van verschillende kennis en ervaringen worden nieuwe kennis en aanpakken ontwikkeld
- Elke bijeenkomst resulteert in één of meer producten die “gedeeld” kunnen worden (denk aan blogs, filmpjes, stappenplannen, scenario’s, draaiboeken, onderdelen van beleids- of visiestukken etc.)
- Tussen de bijeenkomsten door werken de deelnemers van de PLG verder aan de ontwikkeling van het driejarig-inductietraject op hun eigen school.

Resultaat na één jaar

Het is de bedoeling dat elke school na één jaar een begeleidingsprogramma/inductietraject van drie jaar voor startende docenten heeft ontwikkeld. Dit programma sluit aan op de individuele situatie van de school en voldoet aan de door de overheid gestelde eisen. Het programma van iedere school wordt op volledigheid geëvalueerd en aan de criteria getoetst door de projectleiding.

Omdat ontwikkelen en op schrift stellen nog niet hetzelfde is als implementeren en uitvoeren worden in volgende schooljaren terugkombijeenkomsten en professionaliseringsbijeenkomsten georganiseerd.


komende activiteiten bekijk agenda

DATUM ACTIVITEIT
1 november 2018 Start module 3/4
29 november 2018 Workshop Begeleiden bij activerende didactiek
10 januari 2019 Start module 5/6
17 januari 2019 Terugkombijeenkomst + workshop
6 juni 2019

Terugkombijeenkomst + inhoudelijke en feestelijke afsluiting van het project

opmerkingen:

Het programma voor de keuzemodules 2018-2019 zal binnenkort te vinden zijn onder het kopje BSL Zuid-Holland.


Aanbod modules schooljaar 2017-2018!


In het schooljaar 2018-2019 bieden het ICLON, de Hogeschool Rotterdam en de TU-Delft opnieuw modules, workshops en terugkombijeenkomsten aan in het kader van het project Begeleiding Startende Leraren. Er kan uit drie workshops, zes modules en twee terugkombijeenkomsten gekozen worden!
De inschrijving wordt 1 maand voor de 1e bijeenkomst geopend.

 

 

Bezoekadres BSL Zuid-Holland:
Kolffpad 1
2333 BN Leiden

Postadres t.a.v BSL Zuid-Holland:
Postbus 905
2300 AX  LeidenBSL Zuid-Holland, Onderwijs Inductietrajecten © 2018 | code & design by PostelOntwerpen