logo BSL Zuid-Holland

BSL Zuid-Holland

Haal het talent uit de startende docent

image BSL Zuid-Holland

BSL Zuid-Holland

Nieuws, aanpak, organisatie en informatie voor deelnemers

Lees verder

Wie doen er mee?

Overzicht van deelnemende scholen en projectmedewerkers

Lees verder

Landelijk Beleid

Informatie over het landelijke project Begeleiding Startende Leraren

Lees verder

Onderzoek

Informatie over het regionale onderzoek door het ICLON Universiteit Leiden en over het landelijke onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen

Lees verder

 

 


In de regio Zuid-Holland werken het ICLON (Leiden), de TULO (Delft) en de Hogeschool Rotterdam samen met scholen aan driejarige inductietrajecten. Dit doen we vanuit een bepaalde visie waarin het werken in professionele leergemeenschappen centraal staat.

Op deze pagina staat informatie over deze aanpak en specifieke informatie voor de deelnemende BOSsen.

  • Informatie over Programma Begeleiding Startende Leraren (BSL) Zuid-Holland 2018-2019
  • Informatie over werkwijze PLG 

 


Programma Begeleiding Startende Leraren (BSL) Zuid-Holland 201-2018

In schooljaar 2018-2019 worden er verschillende professionaliseringsbijeenkomsten georganiseerd:

A. Twee Professionele Leergemeenschappen voor startende en ervaren schoolopleiders/Bossen;
B. Drie workshops rond lesobservatie, timemanagement en activerende didactiek;
C. Zes modules met de thema': begeleiden bij differentiëren, coachen in inductietrajecten, inleiding in beeldcoaching, activerende           workshops ontwerpen, intervisie opzetten & begeleiden en feedback geven;
D. Twee terugkombijeenkomsten voor alle tranches

Hieronder een overzicht van alle bijeenkomsten en een korte toelichting per bijeenkomst.

Module 1: Startende docenten begeleiden bij differentiëren in de les 13 september, 27 september en 11 oktober 2018
Module 2: Coachen in inductietrajecten 13 september, 27 september en 11 oktober 2018
PLG voor startende schoolopleiders/Bossen 2018: 20 september, 18 oktober, 8 november en13 december
2019: 31 januari, 7 maart, 4 april en 9 mei
PLG voor ervaren schoolopleiders/Bossen  
2018: 20 september, 18 oktober, 8 november en13 december
2019: 31 januari, 7 maart, 4 april en 9 mei
Workshop Lesobservaties 20 september en 8 november 2018
Workshop Timemanagement 4 oktober 2018
Module 3: Inleiding in beeldcoaching 1 november, 15 november en 6 december 2018
Module 4: Activerende workshops ontwerpen 1 november, 15 november en 6 december 2018
Workshop Begeleiden bij activerende didactiek 29 november 2018
Module 5: Intervisie opzetten en begeleiden 10 januari, 24 januari en 7 februari 2019
Module 6: Feedback geven 10 januari, 24 januari en 7 februari 2019
Terugkombijeenkomst + workshop 17 januari 2019
Landelijke slotbijeenkomst BSL te Hilversum 5 juni 2019
Inhoudelijke en feestelijke afsluiting van het project Zuid-Holland 27 juni 2019

Vier weken voorafgaand aan de programmaonderdelen ontvangen alle deelnemers van het BSL-traject een mail met een aanmeldingslink en de gegevens over de locatie. Er is een minimum en maximum aantal deelnemers per programmaonderdeel, deze staan vermeld in de mail met de aanmeldingslink. Deelname aan de bijeenkomsten is kosteloos voor docenten van scholen die deelnemen aan het BSL-traject en/of het Bètasteunpunt Zuid-Holland.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Wilma Kruithof (ICLON): w.m.kruithof@iclon.leidenuniv.nl; 071-5276535.


PLG voor startende schoolopleiders/Bossen
Docenten: Leontine van den Berg en Heleen Lieve
Data en tijd: 2018: 20 september, 18 oktober, 8 november, 13 december, 2019: 31 januari, 7 maart, 4 april en 9 mei; steeds van 15.00 - 17.30 uur
Plaats: eerste bijeenkomst in Leiden, daarna in overleg op verschillende scholen

In acht bijeenkomsten komen beginnende schoolopleiders/begeleiders bij elkaar, die niet eerder aan een PLG hebben deelgenomen. De thema's en de gewenste opbrengsten worden door de groep vastgesteld. Doel is ervaringen uitwisselen, materiaal en aanpakken ontwerpen om het inductietraject van de eigen school (verder) vorm te geven.

 

PLG voor ervaren schoolopleiders/Bossen
Docenten: Dorothé Gerdes en Myra Warmer
Data en tijd: 2018: 2
0 september, 18 oktober, 8 november, 13 december, 2019: 31 januari, 7 maart, 4 april en 9 mei; steeds van 15.00 - 17.30 uur
Plaats: eerste bijeenkomst in Leiden, daarna in overleg op verschillende scholen

In acht bijeenkomsten komen ervaren schoolopleiders/begeleiders bij elkaar. De thema's en de gewenste opbrengsten worden door de groep vastgesteld. Doel is expertsie uitwisselen, materiaal delen, de begeleiding van startende leraren (het inductietraject) optimaliseren en de doorlopende professionamisering van docenten te bevorderen.
 

Workshop Lesobservaties als basis voor coachen op de zone van naaste ontwikkeling
Doelgroep: beginnende schoolopleiders/begeleiders
Docenten: Shera Gerber en Wilma Kruithof

Data en tijd: 20 september en 8 november 2018; 15.00 - 17.30 uur
Plaats: Rotterdam
In twee bijeenkomsten komen beginnende schoolopleiders/begeleiders bij elkaar om vaardigheden te ontwikkelen voor het observeren met ICALT (of andere observatie-instrumenten), het vaststellen van en het begeleiden binnen de zone van naaste ontwikkeling.
 

Workshop Timemanagement
Doelgroep: alle docenten
Docent: Maja Bergman

Datum en tijd: 4 oktober 2018; 14.30 - 17.30 uur
Plaats: Rotterdam
Deze workshop is voor alle docenten in de school (starters en ervaren docenten) en biedt inzicht in effectief gedrag om met tijdsdruk en stress om te gaan en enkele strategieën en instrumenten om dat effectieve gedrag in de praktijk uit te voeren.
 

Workshop Begeleiden bij activerende didactiek
Doelgroep: schoolopleiders en andere begeleiders in de school
Docenten: Dorothé Gerdes en Myra Warmer

Datum en tijd: 29 november 2018; 15.00 - 17.30 uur
Plaats: Leiden
Veel docenten beschikken wel over kennis over activerende didactiek, maar vinden het toepassen van deze kennis niet altijd eenvoudig. In deze workshop nemen de begeleiders hun eigen les- en begeleidingspraktijk onder de loep om op basis daarvan enkele effectieve en inspirerende begeleidingsaanpakken te ontwikkelen en uit te wisselen.
 

Module 1. Startende docenten begeleiden bij differentiëren in de les
Doelgroep: schoolopleiders en andere begeleiders in de school
Docenten: Dorothé Gerdes en Martin Bruggink

Data en tijd: donderdag 13 september, 27 september en 11 oktober 2018; 15.00 - 17.30 uur
Plaats: Rotterdam
Differentiëren is een docentvaardigheid die bij zowel starters als ervaren docenten bekend staat als complex en lastig. In deze module optimaliseren begeleiders hun eigen docentvaardigheden op het gebied van differentiatie en breiden zij hun begeleidingsvaardigheden uit om beginnende docenten te kunnen begeleiden in het ontwikkelen en toepassen van differentiatie in hun lessen.
 

Module 2. Coachen in inductietrajecten
Doelgroep: schoolopleiders en andere begeleiders in de school
Docenten: Leontine van den Berg en Wilma Kruithof
Data en tijd: donderdag 13 september, 27 september en 11 oktober 2018; 15.00 - 17.30 uur
Plaats: Leiden

Veel begeleiding is op de starter zelf gericht, maar de starter moet ook zijn plek vinden in de organisatie van de school. In het inductietraject kunnen daarom niet alleen startende leraren worden gecoacht, maar ook hun werkplekbegeleiders/vakcoaches en andere betrokkenen, zoals leden van de sectie. De verschillende doelgroepen vragen om eigen methodieken, aanpakken en instrumenten. In deze module vergroten de deelnemers hun begeleidingsvaardigheden. De eigen praktijk vormt in deze module het uitgangspunt.

 

Module 3. Inleiding in beeldcoaching
Doelgroep: schoolopleiders en andere begeleiders in de school
Docente: Wilma Kruithof
Data en tijd: donderdag 1 november, 15 november en 6 december 2018; 15.00 - 17.30 uur
Plaats: Leiden

Door videobeelden te gebruiken praten begeleider en startende docent niet meer vanuit waarneming en geheugen over de lessituatie, maar voeren zij naar aanleiding van beelden het gesprek. in deze module verdiept de begeleider zijn begeleidingspraktijk met vaardigheden zoals filmen vanuit de vraagstelling, werken vanuit kracht, het maken van micro-analyses, analyses bespreekbaar maken, helpen alternatieven te ontwikkelen en doelen te formuleren. De bijeenkomsten hebben een praktijkgericht karakter waarbij het accent ligt op het oefenen van deze aspecten en het geven van feedback aan elkaar. Het is daarom belangrijk dat de deelnemer op het moment van de bijeenkomsten met videobeelden begeleidt en deze beelden ook naar bijeenkomst 2 en 3 meeneemt.

 

Module 4. Activerende workshops ontwerpen voor de professionalisering van startende docenten en andere collega's in de school
Doelgroep: ervaren schoolopleiders in de school
Docenten: Leontine van den Berg en Myra Warmer
Data en tijd: donderdag 1 november, 15 november en 6 december 2018; 15.00 - 17.30 uur
Plaats: Rotterdam

In de professionalisering van startende en ervaren leraren worden steeds vaker workshops door opleiders van de eigen school aangeboden. Een goed workshop is echter niet hetzelfde als een goede les. In deze module worden de ingrediënten voor een succesvolle workshop uitgediept en geconcretiseerd. De deelnemers maken, verbeteren en evalueren een workshop die ze direct in de eigen school kunnen uitvoeren. De deelnemers geven elkaar feedback op hun plannen en aanpak, en voeren de workshops uit. Aan het eind van de module worden de workshops uitgewisseld.

Module 5. Intervisie opzetten en begeleiden
Doelgroep: schoolopleiders en andere begeleiders in de school
Docenten: Heleen Lieve & Shera Gerber
Data en tijd: donderdag 10 januari, 24 januari en 7 februari 2019; 15.00 - 17.30 uur
Plaats: Leiden

Intervisie is één van de meest effectieve instrumenten voor de ontwikkeling van een professional bij het uitoefenen van het vak. De docent krijgt inzicht in de relatie tussen zijn professionele opvattingen en handelen, stijl, opvattingen, eigenschappen, waarden en normen. In de intervisie kunnen docenten elkaar helpen bij het ontdekken en verduidelijken van deze relatie en elkaar steunen bij reflectie en de verbetering van hun professioneel handelen. In deze train-de-trainer-module gaan we samen de verschillende intervisiemethodieken bekijken, ervaren en toepassen in de praktijk.

 

Module 6. Feedback geven
Doelgroep: schoolopleiders en andere begeleiders in de school
Docente: Wilma Kruithof
Data en tijd: donderdag 10 januari, 24 januari en 7 februari 2019; 15.00 - 17.30 uur
Plaats: Leiden

Het geven van feedback is een belangrijke docentvaardigheid. Belangrijk daarbij is niet alleen waarop feedback gegeven wordt, maar ook hoe feedback gegeven wordt. in deze module bekijken we beide aspecten en onderzoeken we op welke manier feedback leren bevordert en motiveert. Tijdens de bijeenkomsten zullen we de theorie verkennen en onderzoeken we allereerst hoe we zelf als vakdocent feedback geven. Daarna zullen we de vertaalslag naar de begeleidingspraktijk maken.

 

Terugkombijeenkomst + workshop
In december 2018 ontvangt u hiervoor een uitnodiging en het programma

Datum en tijd: donderdag 17 januari 2019; 15.00 - 17.30 uur
Plaats: Leiden

 

Terugkombijeenkomst + inhoudelijke en feestelijke afsluiting van het project
In mei 2019 ontvangt u hiervoor een uitnodiging en het programma
Datum en tijd: donderdag 6 juni 2019; 15.00 - 17.30 uur
Plaats: Leiden


Informatie over werkwijze

Ontwikkelen uit expertise
De focus van het ICLON, TULO-Delft en HR ligt in dit project op samenwerking met de scholen en op maatwerk.

Samenwerking: Veel scholen hebben al ervaring met het begeleiden van startende docenten. Deze ervaring en expertise van begeleiders en opleiders op scholen én lerarenopleidingen willen we optimaal gebruiken.

Maatwerk: Omdat er veel variatie is in schoolprogramma’s en schoolorganisaties, is een begeleiding-op-maat het meest effectief. Daarom richten we ons op het ontwikkelen van op-maat-trajecten, waarbij scholen zelf bepalen aan welke onderwerpen ze willen werken.

Het motto van ons project, “samen ontwikkelen uit expertise”, krijgt dus daadwerkelijk invulling doordat we bestaande expertise in scholen en opleidingen samen gebruiken, onderzoeken, ontwikkelen, uitbreiden, verbeteren en evalueren.

Professionele leergemeenschappen
Om optimaal maatwerk én samenwerking te realiseren, hebben we gekozen om de inductietrajecten te ontwikkelen in professionele leergemeenschappen (PLG’s). In zo’n leergemeenschap kunnen begeleiders op school (BOSsen) van verschillende scholen samen met opleiders bepalen wat nodig is voor de eigen school, wat ze daartoe willen onderzoeken, leren, ontwikkelen en hoe ze dat gaan doen, afgestemd dus op de behoeften van de eigen schoolsituatie.

Een PLG bestaat uit ongeveer veertien deelnemers die allen ervaring hebben met het begeleiden van beginnende leraren. Gedurende een schooljaar komen de deelnemers acht tot tien keer bij elkaar. Deze bijeenkomsten duren drie uur en vinden wisselend plaats op de deelnemende scholen. Daarnaast komen halverwege en aan het eind van het schooljaar alle deelnemende scholen in twee grote werkconferenties bij elkaar om de voortgang en ontwikkelde onderdelen uit te wisselen.

Kenmerken van een PLG
- Elke PGL wordt begeleid door twee PLG-begeleiders. Deze twee PLG-begeleiders zijn werkzaam bij één van de opleidingsinstituten (Iclon, TULO, of HR) of werken als begeleider op school (BOS) en hebben ervaring met het begeleiden van startende docenten.
- De deelnemers bepalen zelf de onderwerpen die zij willen onderzoeken, ontwikkelen, verfijnen etc.
- Diversiteit van de deelnemers is een voorwaarde: op basis van verschillende kennis en ervaringen worden nieuwe kennis en aanpakken ontwikkeld
- Elke bijeenkomst resulteert in één of meer producten die “gedeeld” kunnen worden (denk aan blogs, filmpjes, stappenplannen, scenario’s, draaiboeken, onderdelen van beleids- of visiestukken etc.)
- Tussen de bijeenkomsten door werken de deelnemers van de PLG verder aan de ontwikkeling van het driejarig-inductietraject op hun eigen school.

Resultaat na één jaar

Het is de bedoeling dat elke school na één jaar een begeleidingsprogramma/inductietraject van drie jaar voor startende docenten heeft ontwikkeld. Dit programma sluit aan op de individuele situatie van de school en voldoet aan de door de overheid gestelde eisen. Het programma van iedere school wordt op volledigheid geëvalueerd en aan de criteria getoetst door de projectleiding.

Omdat ontwikkelen en op schrift stellen nog niet hetzelfde is als implementeren en uitvoeren worden in volgende schooljaren terugkombijeenkomsten en professionaliseringsbijeenkomsten georganiseerd.


komende activiteiten bekijk agenda

DATUM ACTIVITEIT
5 juni 2019

Landelijke slotbijeenkomst BSL in Hilversum

27 juni 2019 Inhoudelijke en feestelijke afsluiting van het project Zuid-Holland

opmerkingen:

Het programma voor de keuzemodules 2018-2019 is te vinden onder het kopje BSL Zuid-Holland.


Aanbod modules schooljaar 2018-2019!


In het schooljaar 2018-2019 bieden het ICLON, de Hogeschool Rotterdam en de TU-Delft opnieuw modules, workshops en terugkombijeenkomsten aan in het kader van het project Begeleiding Startende Leraren. Er kan uit drie workshops, zes modules en twee terugkombijeenkomsten gekozen worden!
De inschrijving wordt 1 maand voor de 1e bijeenkomst geopend.

 

 

Bezoekadres BSL Zuid-Holland:
Kolffpad 1
2333 BN Leiden

Postadres t.a.v BSL Zuid-Holland:
Postbus 905
2300 AX  LeidenBSL Zuid-Holland, Onderwijs Inductietrajecten © 2019 | code & design by PostelOntwerpen