logo BSL Zuid-Holland

Onderwijs Inductietrajecten

Haal het talent uit de startende docent

image BSL Zuid-Holland

BSL Zuid-Holland

Nieuws, aanpak, organisatie en informatie voor deelnemers

Lees verder

Wie doen er mee?

Overzicht van deelnemende scholen en projectmedewerkers

Lees verder

Landelijk Beleid

Informatie over het landelijke project Begeleiding Startende Leraren

Lees verder

Onderzoek

Informatie over het regionale onderzoek door het ICLON Universiteit Leiden en over het landelijke onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen

Lees verder

komende activiteiten bekijk agenda

DATUM ACTIVITEIT
5 juni 2019

Landelijke slotbijeenkomst BSL in Hilversum

27 juni 2019 Inhoudelijke en feestelijke afsluiting van het project Zuid-Holland

opmerkingen:

Het programma voor de keuzemodules 2018-2019 is te vinden onder het kopje BSL Zuid-Holland.


Aanbod modules schooljaar 2018-2019!


In het schooljaar 2018-2019 bieden het ICLON, de Hogeschool Rotterdam en de TU-Delft opnieuw modules, workshops en terugkombijeenkomsten aan in het kader van het project Begeleiding Startende Leraren. Er kan uit drie workshops, zes modules en twee terugkombijeenkomsten gekozen worden!
De inschrijving wordt 1 maand voor de 1e bijeenkomst geopend.

 

 


Inductie: brug tussen opleiding en praktijk

Lessen voorbereiden, klassenmanagement in goede banen leiden, nakijken, buitenschoolse activiteiten, vergaderingen bijwonen....., veel beginnende docenten vinden de eerste jaren in het onderwijs zwaar. Goede begeleiding kan startende docenten helpen zich te ontwikkelen tot kundige docenten die met plezier voor de klas staan.

Veel scholen hebben al een begeleidingsaanpak of inductiearrangement ontwikkeld, maar de verschillen tussen de programma's zijn groot en de kwaliteit ervan verschilt.
Daarom heeft OC&W in 2014 subsidie beschikbaar gesteld om optimale inductiearrangementen te ontwikkelen en te implementeren op alle scholen. De overheid hoopt hiermee de kwaliteit van het onderwijs te vergroten en de uitval onder beginnende docenten terug te dringen.

BSL staat voor Begeleiding Startende Leraren. In verschillende regio's zijn projecten opgestart om deze begeleidingsprogramma's te ontwikkelen en/of te optimaliseren. Deze site geeft meer informatie hoe regio Zuid-Holland het project vormgeeft.

 

Bezoekadres BSL Zuid-Holland:
Kolffpad 1
2333 BN Leiden

Postadres t.a.v BSL Zuid-Holland:
Postbus 905
2300 AX  LeidenBSL Zuid-Holland, Onderwijs Inductietrajecten © 2019 | code & design by PostelOntwerpen