logo BSL Zuid-Holland

Landelijk Beleid

Haal het talent uit de startende docent

image BSL Zuid-Holland

BSL Zuid-Holland

Nieuws, aanpak, organisatie en informatie voor deelnemers

Lees verder

Wie doen er mee?

Overzicht van deelnemende scholen en projectmedewerkers

Lees verder

Landelijk Beleid

Informatie over het landelijke project Begeleiding Startende Leraren

Lees verder

Onderzoek

Informatie over het regionale onderzoek door het ICLON Universiteit Leiden en over het landelijke onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen

Lees verder

In 2014 is er subsidie beschikbaar gesteld om optimale inductietrajecten te ontwikkelen en te implementeren op alle scholen.

Op deze pagina staat informatie over het landelijke beleid.


 

Problematiek

Het voortgezet onderwijs kampt met een tekort aan leraren. Gelukkig kiezen steeds meer mensen voor de lerarenopleiding. Daardoor is het aantal bevoegde docenten toegenomen. Toch is daarmee het probleem niet opgelost. Het blijkt namelijk dat veel beginnende docenten binnen vijf jaar het onderwijs al weer verlaten. Een veel gehoorde reden is dat de stap van werken binnen het kader van de opleiding naar een eigen baan erg groot is. Problemen zijn bijvoorbeeld de hoge werkbelasting, onvoldoende steun van de sectie, het gevoel dat meegebrachte expertise en nieuwe inzichten niet gehoord en gezien worden, ordeproblemen, onbekendheid met de mores van de schoolorganisatie etc. Dit leidt tot gevoelens van overbelasting en tot uitval van docenten.

 

Begeleidingsprogramma’s

Begeleiding in de eerste jaren helpt starters te groeien in het beroep van docent. Het ministerie van OCW stimuleert het opzetten van een begeleidingsprogramma  op scholen. Zo’n programma wordt een inductietraject genoemd. De overheid heeft bepaald dat een inductietraject om echt effectief te zijn drie jaar moet duren. De inductieperiode is bedoeld als een brug tussen de lerarenopleiding en de praktijk van een leven-lang-leren.

 

Regionale aanpakken

Aan de Nederlandse Universitaire Lerarenopleidingen (ULO’s), de lerarenopleidingen van de technische universiteiten (TULO’s) en diverse Hogescholen is gevraagd om samen met scholen driejarige inductiearrangementen te ontwikkelen, die aan vooraf gestelde kwaliteitseisen voldoen. De lerarenopleidingen werken elk in hun eigen regio, met een eigen aanpak en focus, binnen een door OCW vastgesteld kader. In de regio Zuid-Holland werken het Iclon (lerarenopleiding van de universiteit Leiden), de TULO (lerarenopleiding van de technische universiteit Delft) en de HR (lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam) samen aan dit project. Meer over onze aanpak is te vinden onder de knop “BSL Zuid-Holland”.

 

Eisen inductietrajecten

Een begeleidingsprogramma werkt alleen als deze aansluit op de individuele situatie van de school. Voor een groot deel zal het programma daarom maatwerk zijn. Daarnaast heeft OCW een landelijk, gemeenschappelijk kader vastgesteld waarin de eisen zijn geformuleerd waaraan een inductietraject moet voldoen:

a. Verminderen van de werkdruk van beginnende leraren

b. Enculturatie (ingroeien en zich thuis voelen in de school)

c. Inductie als basis voor doorgaande professionalisering

d. Feedback en coaching naar aanleiding van observaties

e. Intervisie met collega-starters

f. Persoonlijke mentor als begeleider (kan bijvoorbeeld een BOS, vakcoach of sectiegenoot zijn)


Meer informatie

Brochure OCW “De driejarige begeleiding van startende leraren:
Brochure OCW

Website

Link naar de landelijke website: www.begeleidingstartendeleraren.nl


komende activiteiten bekijk agenda

DATUM ACTIVITEIT
5 juni 2019

Landelijke slotbijeenkomst BSL in Hilversum

27 juni 2019 Inhoudelijke en feestelijke afsluiting van het project Zuid-Holland

opmerkingen:

Het programma voor de keuzemodules 2018-2019 is te vinden onder het kopje BSL Zuid-Holland.


Aanbod modules schooljaar 2018-2019!


In het schooljaar 2018-2019 bieden het ICLON, de Hogeschool Rotterdam en de TU-Delft opnieuw modules, workshops en terugkombijeenkomsten aan in het kader van het project Begeleiding Startende Leraren. Er kan uit drie workshops, zes modules en twee terugkombijeenkomsten gekozen worden!
De inschrijving wordt 1 maand voor de 1e bijeenkomst geopend.

 

 

Bezoekadres BSL Zuid-Holland:
Kolffpad 1
2333 BN Leiden

Postadres t.a.v BSL Zuid-Holland:
Postbus 905
2300 AX  LeidenBSL Zuid-Holland, Onderwijs Inductietrajecten © 2019 | code & design by PostelOntwerpen