logo BSL Zuid-Holland

Onderzoek

Haal het talent uit de startende docent

image BSL Zuid-Holland

BSL Zuid-Holland

Nieuws, aanpak, organisatie en informatie voor deelnemers

Lees verder

Wie doen er mee?

Overzicht van deelnemende scholen en projectmedewerkers

Lees verder

Landelijk Beleid

Informatie over het landelijke project Begeleiding Startende Leraren

Lees verder

Onderzoek

Informatie over het regionale onderzoek door het ICLON Universiteit Leiden en over het landelijke onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen

Lees verder

Het ICLON Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen doen onderzoek binnen het BSL-project.

Op deze pagina staat informatie over beide onderzoeken.

  • Onderzoek door ICLON
  • Landelijke Onderzoek

Onderzoek door het ICLON

Het onderzoek door het Iclon richt zich niet op de startende docenten zelf, maar op de begeleiders van deze starters. Uit recent onderzoek blijkt dat de leerdoelen van meer ervaren docenten vaak betrekking hebben op het begeleiden van beginnende leraren en het is interessant om na te gaan hoe deze ontwikkeling plaatsvindt (Louws et al, in voorbereiding). Daarnaast is het interessant te onderzoeken hoe het werken in een PLG aan deze ontwikkeling bijdraagt. Daarom staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Hoe veranderen begeleiders van startende leraren in scholen door het ontwikkelen en uitvoeren van inductie-arrangementen in de context van professionele leergemeenschappen?

Gedurende het schooljaar wordt BOSsen een aantal keer gevraagd om deel te nemen aan verschillende onderzoeksactiviteiten.

 


Nieuws: juni 2016 - Meedoen aan het BSL-project? Dit levert het op!

“Zonder BSL-project geen officieel driejarig-inductiearrangement.” Een groot deel van de PLG-deelnemers is het hiermee eens. Het BSL-project wordt gezien als een stimulans om gericht aan de slag te gaan. Uit onderzoek blijkt ook dat het draagvlak voor Inductie op school toeneemt. Schoolleiding en collega’s zijn zich door het project meer bewust van het belang van Inductie. De praatplaten hebben hier zeker aan bijgedragen!

Veel PLG-deelnemers schrijven dat ze nu meer begeleidingsactiviteiten organiseren op school en ze voelen zich vaak ook beter in staat om startende leraren te begeleiden.

Voor sommige PLG-deelnemers heeft het BSL-project ook effect op hun positie in de school. Doordat ze actief een drie-jarig inductiearrangement ontwikkelen, in gesprek gaan met de directie etc. hebben ze het gevoel dat ze een andere plek krijgen in de school.

Alle deelnemers hebben meegedaan met het onderzoek, zowel met het onderzoek uit Groningen (ICALT) als met het flankerende onderzoek over de PLG. In het flankerende onderzoek zijn PLG-bijeenkomsten gefilmd en hebben deelnemers enquêtes ingevuld. Zowel voor de vormgeving van de PLG’s van volgende tranches en voor het onderzoek is dit heel erg waardevol. Hartelijk bedankt allemaal voor jullie deelname!

 


Nieuws: maart 2016 - Eerste tranche PLG’s succesvol!

Van juni 2014 tot juni 2015 zijn 63 PLG-deelnemers in 6 PLG’s aan de slag gegaan met het ontwikkelen van inductiearrangementen voor startende docenten op hun school.

Meer dan 85 % van de PLG-deelnemers is positief over de vormgeving van het traject en de resultaten. Het uitwisselen van kennis en ervaring wordt erg gewaardeerd, net zoals de samenwerking met collega’s van andere scholen en de PLG-begeleiding. PLG-deelnemers ervaren steun van elkaar bij het ontwikkelen van hun inductiearrangement en voelen zich ook gestimuleerd om met hun leidinggevenden te praten over hun plannen.

En de startende docent? Merkt die wat van de activiteiten die hun BOSsen ontwikkelen in de PLG?

De PLG-deelnemers geven aan dat starters indirect al zeker profiteren van wat er ontwikkeld is in de PLG. In de toekomst zal dat nog meer zijn omdat de inductietrajecten nu hun weg in de school gaan vinden.  “Er is nu intervisie op structurele basis en meer aandacht voor enculturatie” aldus een BOS die deel heeft genomen in de PLG. “De startende collega’s krijgen nu een breder palet aan workshops aangeboden”  zo stelt een andere BOS.

De komende jaren zal uitwijzen hoe de inductietrajecten een plaats krijgen in de school en welk profijt starters ervaren.  De resultaten van dit jaar zijn veelbelovend en we hopen dat veel scholen inductietrajecten ontwikkelen, aanpassen en verdiepen zodat startende docenten de kans krijgen om zich volledig te ontplooien tijdens hun loopbaan.

Meer over het onderzoek is te lezen in het VELON-artikel geschreven door Anna van der Want.

 


Landelijk Onderzoek

CW heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) opdracht gegeven om onderzoek te verrichten naar de effecten van inductietrajecten.

De RUG heeft voor dit onderzoek een instrument ontwikkeld: het ICALT-instrument. Met dit instrument wordt het functioneren van de beginnende docent in de klas gedurende een aantal jaren systematisch geobserveerd en beschreven. Tegelijkertijd kan het instrument door begeleiders van startende docenten gebruikt worden voor feedback en als basis voor bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkelingsplannen. Scholen die deelnemen aan het project zijn verplicht observaties te doen van beginnende docenten met het ICALT-instrument. Scholen ontvangen hiervoor een vergoeding.

Deelnemende BOSsen worden aan het begin van het schooljaar door onderzoekers uit Groningen getraind in de toepassing van het instrument. Kijk voor de datum van deze training in de agenda.

 


Brochure OCW “De driejarige begeleiding van startende leraren:
Brochure OCW

Link naar de landelijke website:
www.begeleidingstartendeleraren.nl

 


komende activiteiten bekijk agenda

DATUM ACTIVITEIT
5 juni 2019

Landelijke slotbijeenkomst BSL in Hilversum

27 juni 2019 Inhoudelijke en feestelijke afsluiting van het project Zuid-Holland

opmerkingen:

Het programma voor de keuzemodules 2018-2019 is te vinden onder het kopje BSL Zuid-Holland.


Aanbod modules schooljaar 2018-2019!


In het schooljaar 2018-2019 bieden het ICLON, de Hogeschool Rotterdam en de TU-Delft opnieuw modules, workshops en terugkombijeenkomsten aan in het kader van het project Begeleiding Startende Leraren. Er kan uit drie workshops, zes modules en twee terugkombijeenkomsten gekozen worden!
De inschrijving wordt 1 maand voor de 1e bijeenkomst geopend.

 

 

Bezoekadres BSL Zuid-Holland:
Kolffpad 1
2333 BN Leiden

Postadres t.a.v BSL Zuid-Holland:
Postbus 905
2300 AX  LeidenBSL Zuid-Holland, Onderwijs Inductietrajecten © 2019 | code & design by PostelOntwerpen